Bostadsområdet Tomtebo i Umeå växer. Svevia förbereder området inför utbyggnaden med gator, VA och belysning.

Vid Nydalasjön i Umeå ligger Tomtebo, ett bostadsområde som växer så det knakar. Nu förbereds ytterligare en del av området för fler bostäder. Umeå kommun har gett Svevia uppdraget att bygga nya gator, gång- och cykelvägar samt belysning. Samtidigt som gatorna byggs drar Svevia också ledningar för VA, el-, tele- och optikkablar.

Uppdraget är värt 8,7 miljoner kronor. Projektet som redan är igång beräknas vara klar hösten 2013.