För små jobb som kräver kraft

På många bilar sitter den inre styrleden trångt till och då behövs ett verktyg som Kamasa Tools nyckel K 225.

Nyckeln är liten och smidig men ändå kraftfull nog för att lösa både montering och demontering av inre styrled.

K 225 har ett fäste för ½”-hylsverktyg och hanterar styrstag i dimensionerna mellan 25 och 55 mm.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress