Flyttar till nya lokaler

PowerChem Scandinavia AB & GAT erbjuder i ett joint venture samarbete hög presterande systemrengörare och tillsatser för användning inom motorbranschen och industrisektorn.

Köpeavtalet för den nya produktionanläggningen har just undertecknats. I slutet av 2015 kommer tillverkningen att flyttas in i ett produktions- och kontorskomplex i Rudolstadt-Kirchhasel i Tyskland.

I den stora anläggningen kommer det att rymmas en modern tillverkning, ett effektivt forskningslaboratorium, egen fordonsverkstad för produkttester och utbildning och ett multimedia-utrustat konferenscenter.

Det nya läget erbjuder snabbare transportvägar och storleken på fastigheten ger möjlighet att utöka produktions- och lageryta efter behov i framtiden. Detta steg gör det dessutom möjligt för oss att fokusera ännu mer på forskningssektorn och även kunderna kommer att få nytta av förbättrad service samt ökad effektivitet.

Tidningar inom mediagruppen Swepress