Nicklas Kloo, 37, vet. Han började sitt jobb i Stockholm för ett år sedan och driver själv en skogsfastighet tillsammans med sin far i Främsteby utanför Hultsfred. 250 hektar varav 160 hektar skog. En skogsbonde i storstadsdjungeln.

– Jag är uppvuxen på vår gård i Småland.

Ett av hans uppdrag är att anordna skogsträffar, skogsdagar och årsmöten - som för alla andra Södras medlemmar. Samma service som dessa har hemma.

– De som bor här har inte samma möjligheter att delta som om de bodde i sitt avverkningsområde hemma. Vi har en del utbildningar, Södraskolan, och grundkurser i skogsskötsel. Jag kan hjälpa dem med praktiskt taget vad som helst. Exempelvis att få ett utlåtande om deras skog och kolla deras skogsbruksplaner.

Tätare kontakter

Syftet är att medlemmarna ska ha lättare att sköta sin skog på distans.

– De ska inte behöva vänta i ett år på att få träffa en inspektor, när de är hemma på semester. Här kan vi träffas inom några timmar, säger Kloo.

Intresset är stort.

– Vi hade 300 personer på ett möte. Då stod forskning och utveckling på programmet.

Nicklas Kloo kan inte själv besöka medlemmarnas skog. Därför tar han kontakt med hemmainspektorn, för ett åtgärdsförslag, när det behövs.

– Det är ett samarbete mellan mig och inspektorn på hemmaplan. Vi har börjat i Storstockholm men det är möjligt att vi utökar vårt område att omfatta även Mälardalen. Teori, middag och babbel men vi ger oss också ut i skogen. De jag träffar vill komma ut mer. Då samarbetar vi med Skogsstyrelsen och med Mellanskog som är mer aktiva i området.

Följer släkten

Många av Södras medlemmar i huvudstaden har ärvt sin skog eller tagit över föräldrarnas gård.

– Det mesta går vidare i släkten men det finns de som köper skog för att investera. Engagemanget varierar. Många av de som jag servar går själva ut i skogen. Planterar, röjer och hela fadderullan. Andra lejer bort allt. Inte många av den nya generation skogsbönder är beredda flytta hem för att arbeta med skogen.

Södra hade tidigare en inspektor från Linköping som jobbade 30 procent i Stockholm, men han hann inte med.

Det är en salig blandning människor med olika bakgrund.

– Allt från skogsforskare till bankmän eller personer som har andra höga befattningar. Väldigt få har en större del av sin inkomst från skogen. Några har bara ett tiotal hektar. Det handlar inte om liv och död utan sköts oftast på hobbynivå, men också mer seriöst. Det blir större allvar från dem som har flera hundra hektar. Då handlar det om större pengar, förstås.

Han äger hälften av gården därhemma, pappan resten.

– Mycket planeringsarbete. Vi röjer och planterar men lämnar bort gallringen, den sköts bättre av maskiner.

Fler på G

Enligt Skogsstyrelsen finns det 300 000 skogsägare i Sverige. En tredjedal av dessa är utbor – de bor långt från den skogsfastighet som de äger. Cirka 25 000 bor i Stockholm, cirka 20 000 i Göteborg. Det är trots allt en bråkdel som är medlemmar i någon skogsägareförening.

Mellanskog har 3 000 medlemmar, tio procent, i huvudstaden, Södra 1 500, Norrskog 840 och Norra Skogsägarna 450.

Per Bengtsson, kommunikationschef, Mellanskog, tror att allt fler icke-medlemmar kommer att ansluta sig till Stockholmsföreningen:

– Det är en trolig utveckling i samband med kommande generationsskiften.

Bolagets inspektor för medlemmarna där är stationerad i Sollentuna.

– Vi har även medlemmar i städer som Uppsala och Karlstad.

Norra Skogsägarnas distansägare har framför allt skog i Norrlands inland, utmed kusten Piteå, Luleå och Umeå.