Fler passagerare på flyget

Antalet passagerare som flög till eller från Swedavias tio flygplatser under februari 2018 var 2 895 000, vilket är en ökning med drygt 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikesresenärer ökade med 4 procent till 1 841 000 och inrikesresandet minskade med 3 procent till 1 054 000.

Även februari månad visade på en stabil ökning av passagerare vid Swedavias flygplatser.På Stockholm Arlanda Airport ökade antalet passagerare med 2 procent till 1 804 000 passagerare. Göteborg Landvetter Airport ökade i antal passagerare med 2 procent till 453 000.

På de andra Swedaviaflygplatserna noterades relativt små förändringar i antalet passagerare med undantag för Åre Östersund Airport där antalet passagerare ökade med 12 procent till 59 000 och Bromma Stockholm Airport där passagerarantalet minskade med 3 procent till 189 000 passagerare.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress