Expansion i Uppsala

Under september månad genomför Malte Månsson Verkstäder en expansion av sin enhet i Uppsala till nya större lokaler på Söderforsgatan.

Lokalen ligger bra till vid väg 272 i området Librobäck, och är mycket ändamålsenlig för att kunna möta kundernas behov.

Med cirka 800 kvm arbetsyta med totalt fem skepp kan Malte Månssons nu erbjuda alla kunder ett komplett servicekoncept, där alla tunga fordon oavsett märke kan servas och repareras.

  • Mässtidningar



    Tidningar inom mediagruppen Swepress