Ett renare Köpenhamn

Nyligen invigdes Köpenhamns nya storsatsning på att minska utsläppen från stadens bussar av miljöminister Eva Kjer Hansen och Köpenhamns borgmästare Frank Jensen. Totalt kommer närmare 300 bussar att förses med en unik eftermonterad avgasrening som sänker utsläppen med 95 - 99 procent.

Avgasrening av tunga fordon klassificeras enligt så kallade Euro nivåer där den senaste är Euro 6 som började produceras för ca ett år sedan. Dock visar det sig i tester att inte ens de nästan nya stadsbussarnas rening fungerar i verkligheten.

– Bussar i stadstrafik kör långsamt och kommer ofta inte upp i de höga avgastemperaturer som krävs för att reningsprocessen ska fungera som det är tänkt, säger Owe Hult på Eminox AB som är världsledande på eftermonterad katalytisk avgasrening för tunga fordon.

– Problemet är ännu större i de nordiska ländernas kalla klimat där man ibland inte uppnår någon minskning alls av kväveoxider (NOx).

I Köpenhamn har man därför nu valt att uppgradera 300 bussar med en helt ny typ av eftermonterad avgasrening som i verklig trafik visat sig minska de skadliga utsläppen med 95-99 procent.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress