- Att ingen reagerar beror på att det är ett dolt problem, det syns inte. Förändringarna i skogen märks ju inte från den ena veckan till den andra, det är inte som inom jordbruket.

Men det går att kolla:

- Årsringarna blir inte lika breda på ytor med markpackning och rotskador, vilket visar att träden inte växer lika fort efter en gallring.

Lättare maskiner

Wästerlund befann sig under intervjun i Växjö för ett möte med Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp som hade uppe just den här frågan. Han gjorde ett uppehåll framme vid svarta tavlan under ett kortare anförande:

- Ett sätt är att få bättre viktbalans på fordonen och lättare skotare. Lastbilsbranschen har de senaste två decennierna lyckats få fram mycket lättare last- och släpvagnar. De kan lasta mer. En liknande utveckling skulle jag vilja se på skogsmaskinsidan.

- Inom jordbruket är markpackning mycket välkänt. Där kör man med dubbelmontage och extra stora däck för att backen inte ska packas sönder.

Iwan Wästerlund ska inom kort presentera rekommendationer för hur problemet ska undvikas.

- Jonas Torbiörnson råkade ut för att marken var fuktig. Vid avverkningen körde man lite väl ofta där. Hela jorden blev så packad att ingenting växte.

Jonas ett föredöme

Södras skogschef Göran Örlander har varit på plats och säger att han tar Torbiörnsons åsikter på allvar men anser att man inte kan uttala sig lika tvärsäkert.

- Jonas är en riktigt duktig skogsskötare med mycket hög ambitionsnivå. Det är spännande att han engagerar sig i frågan. Vi vill ha sådana medlemmar. På en del hyggen har vi bekymmer, särskilt med spårbildning.

Södra har sedan den 1 juli en markskoningsgaranti.

- Den spårbildningen finns inte hos honom, han fokuserar rent allmänt på ett marktryck. Det går inte att säga att man fått den här effekten. Man måste avvakta några år. Markskoningsgarantin förutsätter att man förebygger skador.

Garantin innebär att Södra använder bandmaskiner. Och att man lägger risbäddar. Samt at man kör på rätt tid och rätt ställe. Vi känsliga ställen, vid vattendrag, läggs markskonare ut.

Varför gjorde ni inte det hos Jonas?

- Det är bara vid extrema undantagsfall som markskoningsgarantin gäller, om det exempelvis tidigare varit sönderkört.

Varför har garantin införts?

- Markägarna vill ha en sådan. På en viss andel av hyggena har vi problem med spårbildning, framför allt på basvägarna som körs sönder. Det är inte heller okej miljömässigt.