Av Janne Petersson

Enligt Daniel Fellenius har Sydved som starkt drivande fokus att skogsägarna ska bli nöjda. Och den bredaste vägen till denna nöjdhet går via entreprenörerna.

– Det handlar ju om ett lagarbete, som ska skapa resultat och förtroende. Vi måste i varje affär kvalificera oss för nästa uppdrag. Det förutsätter ett väl utvecklat samarbete mellan skogsbolag, entreprenörer, åkare och skogsägare. Annars blir det inte hållbart i längden.

Daniel Fellenius sticker inte under stol med att det just nu är extra tufft i branschen. Med sjunkande efterfrågan och betalning för skogsbolagens produkter kommer det mindre pengar in i systemet. Samtidigt fortsätter kostnadsutvecklingen, såväl för industrier som för branschens entreprenörer och övriga aktörer.

Vinnar-vinnar-förhållanden

Men den tuffa situationen får inte leda till ensidig fokusering på priset. Daniel Fellenius framhåller betydelsen av dialog och samarbete, med fokus på att skapa vinnar-vinnar-förhållanden.

– Det finns inget att vinna på att hantera skogsentreprenörer och skogsåkare som en disktrasa. Visst är det tufft i branschen, men om alla parter jobbar för vinnar-vinnar-förhållanden kan vi skapa något riktigt bra.

Möjligheternas råvara

Även om konjunkturen just nu är extra tuff så ser Daniel Fellenius många skäl till framtidstro.

– Vi ser enormt positivt på framtiden för svensk skogsråvara. I skogsbruk är det långa cykler. Vi kan omöjligt veta vad det blir med de plantor som sätts idag, men skogsråvara kommer att vara värdefull även i framtiden.

Daniel Fellenius konstaterar att skoglig råvara förflyttar sig mellan olika segment. Vissa segment minskar, andra växer till sig. Det kan också komma helt nya segment.

– Efterfrågan på tidningspapper minskar, samtidigt som växande e-handel ger ett ökat behov av förpackningar. Behovet av att ersätta fossil energi med biobränslen är enormt.

Försörjningsansvar

Sydved är ett skogsbolag med försörjningsansvar för råvara till ägarna Munksjö och Stora Enso. Råvaran köps främst från privata skogsägare. Dessutom erbjuds skoglig service och rådgivning. Företaget är verksamt i större delen av Götaland samt delar av Närke.

Inom Sydved verkar drygt 100 maskingrupper, samtliga i entreprenadform. Även transporterna sker i entreprenadform och omfattar cirka 100 bilar.