Allt började med ett medicinteknikbolag på 90-talet och en teknik för att mäta volym och kvalitet på ben i kroppen för att undvika exempelvis lårbensbrott.

– Det har satsats miljarder på forskning om produktutveckling inom röntgenteknik i sjukvården. Vi har vidareutvecklat den tekniken för processindustrin.

På vägen dit stötte Erik Odén på de uppfinnare som tillsammans med honom grundade. Fram till dess var röntgen något man gjorde när man var hos tandläkaren eller på flygplatsernas säkerhetskontroller.

– Jag sprang på en forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han berättade att behovet av mätteknik inom skogsindustrin var stort, för att bland annat mäta fukthalt i träflis. Det är i huvudsak samma atomer i trä som i en människa – kol, syre, kväve och väte. Vi fyllde en bendensitetmätare och fyllde med flis från björk, tall och gran istället för en fot.

Resans start

Resultat: Det gick att se förändring av fukt och det var möjligt skilja på olika träslag.

– Då insåg jag att här har vi något.

De andra grundarna av Mantex var Ragnar Kullenberg, docent i radiologi, Andreas Ullberg och Fredrik Danielsson, systemarkitekt.

– Ansvariga på Holmens bruk blev så intresserade att de beställde en prototyp. De skickade den till SLU, som konstaterade att den fungerade bra. Tysklands största energibolag RWE investerade i vårt företag.

Av det blev det en först en produkt för lab-bruk.

– Vi började prata med folk inom massaindustrin. De ville ha en online-mätare för att styra sina processer. Då gjorde vi det, för att mäta i flödet på ett transportband, en flow-scanner för flis flöden och en log-scanner för stockflöden. De mäter hundra procent av råvaran, 300 ton i timmen om det behövs.

Avslöjar allt

Med flödesskannern vet massabruk som förädlar flisråvara till pappersmassa precis vad de får in i kokaren.

– Fabrikerna kan ha precis rätt mängd kemikalier och vatten. Det innebär jättepengar att få kontroll över det. Nu har Holmen en onlinemätare i Iggesund och doserar utifrån fuktnivån. Domsjö har två, Stora Enso en i Finland och Korsnäs båda varianterna. För närvarande installeras en i Österrike.

Nästa steg togs när man upptäckte att det går att mäta in ett helt lass.

– Provtagning är ett elände. Det tas ett prov på, låt säga 250 gram, av 30 ton. Sannolikheten att provet är representativt som medelvärde för hela leveransen är ganska låg. Det är som att välja ut betyget för en elev i en skola och påstå att det är medelvärdet för alla elever i den skolan.

Tekniken gör att en hel lastbil med släp kan mätas på några minuter.

Kollar allt

– Det ger förstås en större säkerhet på vad som levererats. Redan i dag är all ankomstkontroll på Waggeryd Cell utförd med en Mantex Desktop Scanner och det bruket har nu Sveriges snabbaste inmätning av vedråvara. Istället för tvåskift kan leveranserna ske dygnet runt. Chauffören tar två prover, det är bara att öppna en lucka och trycka på en knapp. När han lämnat bruket har han fått mängden fukthalten mätt. Han vet vad han får betalt. Det gör också att åkarna kan utnyttja sina fordon på ett annat sätt.

Betalningen sker fortare eftersom man slipper vänta i 24 timmar på att proverna ska torka i ugn, som det var tidigare. Tidsfördröjningen kan medföra andra problem eftersom flera personer blir inblandade – en ganska osäker metod.

Mantex, som har 18 anställda och omsatte drygt sju miljoner förra året, har utsetts till ett av Sveriges mest lovande teknikföretag. Industrifonden går genom sin investering in som delägare, till 20 procent.

– Bolaget har förutsättningar att ta en rejäl andel av marknaden på den här typen av produkter, säger Stefan Jaktélius, ansvarig för Industrifondens investeringar.