En av tio trafikanter struntar i rött ljus

Nästan var tionde svensk trafikant stannar inte vid rött ljus, visar Motormännens undersökning. Värst är fotgängare, cyklister och mopedister.

Motormännens vägombud undersökte i början av sommaren hur många som stannar för rött ljus i trafiken. Över 11 400 observationer av olika trafikslag gjordes på tolv orter i landet. Resultatet är nedslående.

Totalt sett struntar 9 procent i att stanna vid rött ljus. Sämst efterlevnad finns bland fotgängare där hela 26 procent – mer än var fjärde – går mot rött ljus. Även cyklister och mopedister har liten respekt för trafikljusen – 19 respektive 12 procent stannar inte vid rött. Bäst regelefterlevnad finns bland lastbils-, buss- och personbilsförare.

– Säkerheten för oskyddade trafikanter måste höjas och det är viktigt att du kan känna dig trygg i korsningar och på övergångsställen, därför är det avgörande att alla respekterar ljussignalerna, oavsett om man kör bil, cyklar eller går just för tillfället, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund.

Tidningar inom mediagruppen Swepress