Efterfrågad funktion förenklar

Smartdok förenklar signering av arbets- och maskintimmar för underentreprenörer och inhyrd personal. Allt är samlat i samma app. Löne- och fakturaunderlaget i SmartDok plus signaturmöjlighet från uppdragsgivaren.

Många har varit tvungna att hantera detta med papper och penna. Arbetarna har registrerat timmar på papper och fått signatur från uppdragsgivaren vid t.ex. veckoslut. Papper skulle scannas och arkiveras på kontoret som underlag vid fakturering. En tidskrävande och osmidig process. Genom Smartdok kan företaget få uppdragsgivarens signatur direkt efter utfört arbete.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress