Effektiv krosskopa för bark

Nu möter Allu efterfrågan hos sina kunder genom att introducera en krosskopa för bark och biobränsle med hög kapacitet med finare slutfraktion än vad som hittills kunnat erbjudas.

Särskilt utmärkande för nya TS-serien är krosskonstruktionen med slagor som roterar igenom ett mothåll. Utöver den nya krosskonstruktionen är skopan designad som de redan kända Allu Sikt & Krosskoporna med kraftiga motorer, luckor och bultar placerade utanför materialflödet, hållbar och servicevänlig konstruktion.

Vid lansering kommer den att finnas tillgänglig för lastmaskiner i storleksklassemn 15-25 ton. Kapaciteten är upp till 4,0 kbm per minut

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress