Den pinsamma historien avslöjades i maj 2011 och skakade om ledningen på Jönköpingsskolan, som på fem år skrivit ut intyg att 1 700 elever på gymnasiet och vuxna elever gått utbildningen med godkänt resultat.
Skandalen blev känd när en av de 15 chaufförer, som fått ett ADR-kort utan att ha gått utbildningen, stoppades vid en kontroll utanför Skandiahamnen i Göteborg. Han berättade då hur det låg till och har i polisförhör sagt att åkeriet struntade i säkerheten.
– Vi tvingas köra med dåliga bromsar och utslitna däck. Jag har flera gånger påpekat detta men ägarna har struntat i min kritik. De fuskade med allt.
Ekipaget han körde hade tolv fel. Trailern fick körförbud.

”Inga pengar...”
Åkeriet, som inte fakturerades för den fejkade utbildningen, är baserat i Jönköping. Den äldre av de två lärarna har berättat hur han en dag fick besök av en av åkeriets tre ägare. Denne la fram ett papper på tio personer som han ville skulle gå en utbildning.
Trafiklärarna, som är åtalade för osant intygande, påstår att de inte fått någon ersättning för de falska intygen och inte heller utsatts för några påtryckningar. Den äldre av dem, en trotjänare, hade en årslön på 417 000. Han erkänner men säger att han under den här tiden levde under stress efter en traumatisk händelse på skolan.
– Jag ville agera så att allt flöt så smidigt som möjligt men hade inte gjort så här om jag inte befunnit mig i en livskris, har han sagt till polisen.
Kollegan erkänner handlandet men förnekar brott.
Åklagare Carl-Gunnar Fridolfsson har strukit brottsmisstanken trolöshet mot huvudman.

Unikt fall?
Åkeriets ägare ingår i den grupp som godkändes utan prov.
Till Åkeri & Transport sa Björn Antonsson, handläggare vid Myndigheten för beredskap och samhällsskydd, MBS:
– Fusk och dålig utbildning har jag varit med om men aldrig något liknande.
Om det skett någon annan stans vet han förstås inte.
Ingemar Malmström, enhetschef för farliga ämnen vid MSB, ska vittna för att styrka allvaret i brottets art, det vill säga att godkänna att personer tillåts köra farligt gods utan utbildning och prov.
– Att skriva falska intyg är inget man kan acceptera. De här intygen ska garantera säkerhet för människors liv och hälsa. Och miljön. Det är klart att fusket är allvarligt, säger han till Å&T.
Det är han som fattat de beslut som myndigheten tagit i det här ärendet.

Åkeriet vinnare
Malmström framhåller att han inte vill föregripa rättsprocessen.
– Men detta är en så allvarlig fråga så att den gått till åtal. Då får det ha sin gång. Jag känner inte till något fall som detta, inte ens något liknande.
Fusket skedde för utbildning av vuxna elever.
– Omedelbart när detta uppdagades vidtog skolan de åtgärder som behövdes för att ha kvar utbildningen. Skolan har tagit seriöst på detta och har kvar sitt godkännande, säger Malmström.
Olika personer i utredningen har uppskattat kostnaden för utbildningen till mellan 4 000 och 7 000 kronor per person. Tusentals ADR-intyg skrivs ut varje år. Det finns 238 utbildningssamordnare i Sverige.