DHL Freight skriver avtal med PocketMobile

DHL Service Points är DHL:s in- och utlämningsställen för paket vilka finns på 1 300 platser över hela Sverige, bland annat matbutiker, kiosker och bensinmackar. För att effektivisera och göra hantering av inlämning och utlämning av paket enklare och mer användarvänlig för ombuden väljer nu DHL att samarbeta med PocketMobile och basera en ny lösning på PocketMobile's plattform, PreCom.

Initialt blir lösningen webbaserad, men i framtiden kommer ombuden också att kunna använda Smart Phones och Tablets.

Utveckling och integration sker under 2014 och lösningen kommer att börja användas av ombuden tidigt 2015. När implementering är färdig kommer flera tusen användare att använda PreCom varje dag hos DHL Service Points.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress