Stockholm, 19 juni 2013: DHL Åkeri har under många år haft ett nära samarbete med Anderstorpskolans fordonsprogram med inriktning på transportteknik. I årskurs tre får eleverna göra praktik på ett företag och under tre veckor får eleverna delta i den dagliga verksamheten tillsammans med en handledare.

- Det är fjärde gången vi delar ut priset och vi hoppas att detta visar att vi uppskattar det engagemang som DHL i Skellefteå visat för vår utbildning. Vi är beroende av engagerade företag för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet på våra elevers arbetsplatsförlagda lärande, säger Jörgen Malm, rektor på Anderstorpsskolan i Skellefteå.