Vid en skogsbrand brukar räddningstjänsten dammsuga grannkommunerna på resurser.

– Numera samarbetar allt fler kommuner men i det avseendet var det annorlunda tidigare, säger Berth Solberg, materielansvarig inom skogsbränder och övergripande ansvarig för nationella förstärkningsresurser.

Efter storbranden i Tyresta nationalpark utanför Stockholm 1999 beslutades att dåvarande Räddningsverket skulle specialutrustas med nationell förstärkningsresurs. 450 hektar skog i nationalparken hade brunnit, tio procent av markytan.

Branden var mycket svårsläckt eftersom brandområdet låg en kilometer från närmaste väg. Med hjälp av 18 mil brandslang lyckades räddningstjänsten släcka elden.

– Gamla civilförsvaret hade avvecklats och containrarna till de 14 depåerna fylldes med beredskapsmaterial som var gammal redan då, säger Berth Solberg.

Nu ska bland andra skogsägare kunna andas ut och känna större trygghet.

Långsam hantering

Depåerna som ska använda vid större skogsbränder får helt nya containrar och delvis ny utrustning. Det har tagit sin lilla tid, en prototyp för de nya skogsbrandsdepåerna togs fram redan för fem år sedan. Men nu finns det alltså pengar.

Containrarna innehåller en sexhjuling med slangupprullning på flaket, två motorsprutor, fyra pumpar, motorsågar, vattenspridare, elverk för belysning, och drygt 20 kilometer slang.

14 depåer spridda över Sverige blir tolv. Två ska placeras på MSB:s centralförråd i Ljung.

Solberg:

– Vi har en annan strategi. Om en container används, så ska den ersättas av en av de i Ljung. En depå ska aldrig stå tom. Den som tömts ska till förrådet för påfyllning.

Tre orter är nya: Östersund, Sundsvall och Strängnäs. De andra platserna är Boden, Skellefteå, Dorotea, Söderhamn, Ludvika, Bengtsfors, Vetlanda, Högsby och Ljungby.

Skogstätt

Solberg:

– Skulle tro att de avstånd som ska täckas in är störst från Boden. Mycket skog, stora områden. Men det har vi tagit hänsyn till när vi bestämt vilka orter som depåerna ska finnas på.

När ska depåerna användas?

- MSB:s förstärkningsresurser är en extra resurs. Den ska sättas in om händelsen är allt för komplex eller långdragen och inte de samlade resurserna i regionen räcker till. Resurserna är till för att användas.

En av landets största skogsbränder var den på Gotland 1992, Kräklingbobranden, då det började brinna på den södra delen av Torsburgen, Sveriges mäktigaste och en av Europas största fornborgar. Drygt tusen hektar, varav 740 hektar produktiv skogsmark, brann.

- MSB:s förstärkningsresurser är en extra resurs. Den ska sättas in om händelsen är allt för komplex eller långdragen och inte de samlade resurserna i regionen räcker till. Resurserna är till för att användas.

En av landets största skogsbränder var den på Gotland 1992, Kräklingbobranden, då det började brinna på den södra delen av Torsburgen, Sveriges mäktigaste och en av Europas största fornborgar. Drygt tusen hektar, varav 740 hektar produktiv skogsmark, brann.