Satsningen på utbildning har varit massiv. 150 transportledare har fått itutat sig att tänka säkerhet när transporterna planeras.

– Där måste man börja, det viktigaste är inte att köpa den billigaste transporten. Alla måste fråga sig om detta är en säker transport. Det har gett resultat, säger Gunnar Waara som har mångårig erfarenhet som kriminalare.

Kör- och vilotiderna är ett dilemma för att en transport ska kunna gå hela vägen från punkt A till punkt B.

– Vi har fått chaufförerna att inte parkera utefter vägarna. De är tvingade att åka in på en av våra terminaler eller en säker parkering. Nu har ju också Rasta Vägparkeringar glädjande nog gjorts bevakade. Möjligheterna att övernatta säkert har ökat.

Personliga kontrakt

DSV har tvingat sina åkerier och chaufförer att skriva under en blankett med föreskrifter hur de ska agera vid en stöldbegärlig transport.

– Vi har lagt ribban så högt man kan komma: Alla transporter är stöldbegärliga oavsett om det är hundmat eller elektronik i lasten.

I praktiken är det ett kontrakt.

– Fordonet ska parkera på en säker plats. Bilen ska vara låst och helst ställas på en bevakad p-plats. Ekipaget ska helst inte lämnas. Chaufförerna har blivit mycket bättre. Vi drabbas fortfarande av kapellskärningar men inte av att bil och trailer stjäls. Det är en dödssynd att ställa en trailer och åka därifrån.

DSV har som andra många utländska chaufförer som kommer med importerat gods.

– De lever under miserabla förhållanden och stjäl diesel från varandra för att kunna överleva. Det gäller att försöka få bort den kulturen, alla drabbas, från varuägaren till försäkringsbolagen, av stölder.

Trailrar gps-utrustade

Koncernledningen i Danmark beslutade förra hösten att införa GPS i samtliga trailrar.

– Vi har 7 500 i Sverige. I april ska samtliga ha ostjälbara GPS, kopplade till våra egna system, installerade, så att man kan se positionen. Det går att koppla till en modul för att komplettera den till en säkerhets-GPS.

Waara har försökt få de styrande att besluta om att komplettera med Datachassis larm.

– Den finansieringen finns inte i dag. Men nu får vi grepp om var våra trailrar befinner sig. Det är en framgång och det är vi nog ensamma om.

95 procent av stölderna sker utefter vägarna och så ofta det går försöker Gunnar Waara förmå enskilda chaufförer att välja ett säkert ställe.

– I Stockholm fick jag en chaufför som valt att stå på ett industriområde i Tullinge att köra 20 minuter längre för att ställa in den på en av våra åtta terminaler, från Landskrona till Umeå. De är säkrare än en vägkrog.

Värre är det att värja sig från stölder som sker via insiders, underbetalda chaufförer eller folk på olika lager.

– Vi hade en stor kopparstöld i Skåne. Chauffören hade brutit mot alla regler. I sådana fall plockas hela åkeriet bort.

Chauffören åker

I Stockholm har åkerierna stora problem med stölder från distributions-bilar.

– DSV ställer vissa krav och en miss gör att åkeriet måste skaffa en ny chaufför.

Det är förstås kännbart.