Byter ut sina gruvfordon

Tunga laster, tvära svängar och ojämnt underlag med ideliga start och stopp är förhållanden som gjorde att Knauf Gips KG insåg att dragfordon med manuella växellådor kommit till vägs ände i Hüttenheimgruvan. Man bytte därför ut sina gamla dragfordon mot tre tvåaxlade Zetros 1833 4x4 med Allison helautomatiska växellådor ur 3000 Series.

Redan i november 2012 ersatte man en jordbrukstraktor som tjänstgjort i gruvan i 15 år med en Zetrosdragare. Resultatet blev så bra att man senare även ersatte de återstående två fordonen med Zetros dragbilar.

Företaget jämförde bränsleförbrukningen hos sin första Zetros med tidigare fordon, och resultatet var imponerande: Det Allisonutrustade fordonet förbrukade 22 procent mindre bränsle än den manuellt växlade jordbrukstraktorn som det ersatte.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress