Bussbolag kan spara stora pengar

G A Lindberg har tillsammans med ett större Bussbolag med 400 bussar, varav 177 utvalda, undersökt och räknat ut att de kan göra en besparing på över 200 000 kronor per år - enbart på servicekostnader, genom att använda rätt oljor från Mobil.

Uträkningen är gjord på 177 bussar som inte kör på RME, vilket lett till längre bytesintervaller hos fordonen. Med längre bytesintervaller har antalet service per år minskat samt åtgången på olja.

Genom uträkningen på dessa 177 bussar kom man fram till att ett bussbolag kan spara omkring 140 000 kronor per år i servicekostnader, 80 000 kronor per år genom mindre oljeåtgång samt 14 000 kronor per år på färre oljefilter. Detta genom att endast använda rätt oljor.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress