Det är full fart i bygget av bron som sträcker sig över Sundsvallsfjärden och som beräknas avlasta Sundsvalls centrum med ca 10 000 fordon/dygn. Brobygget startade 2011 och nu under det tredje byggåret pågår arbeten med broar på land samt gjutning av brostöd ute i fjärden. I Tyskland pågår tillverkning av ståldelar till brospannen och i Polen svetsas dessa delar samman till mellan ca 120-170 meter långa brospann.

Brobygget är det största pågående brobygget i Europa i dagsläget, och med sina 2109 meter blir den en av de längsta broarna i Sverige.

Nu inleds ett av de mest spektakulära byggskedena i projekt E4 Sundsvall. Totalt nio brospann som mäter upp till 170 meter och som mest väger 2500 ton ska lyftas på plats. Nyligen anlände den kran från Holland som ska användas till lyftet av det första brospannet till bron över Sundsvallsfjärden.

– Arbetet beräknas pågå fram till isen lägger sig i Sundsvallsfjärden i vinter, säger Magnus Borgström, projektledare Trafikverket E4 Sundsvall.