Av Alf Wesik

De nya Euro 6 fordonen, heter på MAN-språket TG, med ytterligare en tilläggsbokstav, beroende på vad det handlar om för typ av fordon. De har förutom det uppenbara, nämligen anpassats till de senaste utsläppsnormerna, en rad nyheter som ska förenkla livet för åkare och chaufförer.

-Men det viktigaste är ändå driftskostnaden. Kravet var att samtliga fordon ska kunna köras under tre liter milen och många ställde sig frågande till om det skulle lyckas. Men det har slagit mycket väl ut – och det kanske viktigaste är, att det absolut inte skett på bekostnad av tillförlitligheten.

Just tillförlitligheten, inklusive serviceorganisation, ingår naturligtvis även den i driftskostnaden, eftersom fordonet måste vara tillgängligt för sitt ändamål, procentuellt så stor del av tiden som möjligt.

-Förutom att satsa på hög produktkvalitet och tillförlitliga tekniska lösningar ser vi även till att mjukvara, program med internetuppkoppling och övervakning, sker så effektivt som möjligt.

Växer utanför EU

Han sticker inte under stol med, Anders Nielsen, att det varit ansträngda tider för såväl MAN som branschen i stort, men att företaget ändå klarat perioden på ett bra sätt.

-Vi har i princip lyckats stärka vårt varumärke och nu siktar vi på en ökad närvaro och marknadsandel även utanför EU-området. Inom EU har vi redan en mycket stark position.

Han berättar att målsättningen är att andelen försäljning utanför EU-området ska öka från nuvarande 35 procent till minst 50 procent. Eftersom han knappast har för avsikt att minska produktionsvolymen inom EU, innebär detta en kraftigt ökad försäljning i övriga världen. Han namner Ryssland som exempel, där MAN för bara några år sedan hade två procent av marknaden.

-Och nu 25 procent, säger han till Åkeri & Transport. Detta gör att vi har tätpositionen bland utländska tillverkare i Ryssland. Vi ämnar göra likartade satsningar ibland annat Kina och Brasilien. Det kan ske till exempel genom en målmedveten satsning på entreprenadfordonen, i dessa länder.

Upp till sex procent

Den svenska marknaden går även den sakta med säkert uppåt. Även här satte konjunkturutvecklingen att markant hack i alla prognoser, men för närvarande har MAN en marknadsandel på sex procent.

-Vår avsikt är att i första hand behålla den nivån under 2013, alltså att konsolidera marknadsandelen, för att sedan försiktigt fortsätta att öka, berättar Peter Winbo, Market Communication & Sales Support Manager för MAN Truck & Bus i Sverige AB.

Den svenska MAN-verksamheten led till en början, i början av 2000-talet, av att de hade få verkstäder kopplade till försäljningen av fordon. Det hämmade bland annat fjärrbilssegmentet. Sedan kom ytterligare en dipp år 2008 när alla tillverkare upplevde en katastrofal nedgång.

-Men nu är vi ordentligt uppdaterade när det gäller såväl verkstäder som utbildade mekaniker, fortsätter Winbo. De åtgärder vi gör ska vara genomarbetade och välplanerade, så att vi undviker dåligt rykte. År 2012 växte vi till ett trevligt all time high med sex procent marknadsandel.

Lönsam butik

Det kan ske bland annat när det gäller utökat samarbete med flera större kedjor. Totalt har nu brukare av MAN ett 30-tal olika serviceställen runt om i landet att välja mellan. Fokus ligger på de tyngsta fordonen från MAN, alltså TGS och TGX.

På senare tid har MAN även lyckats slå sig in på den tuffa entreprenadsidan i Sverige, bland annat i Stockholmsregionen. Men även i Göteborg med omnejd är MAN en tillverkare som finns med i statistiken över sålda entreprenadfordon.

-Dessutom har vi avtal med såväl STS, såväl som Malte Månsson samt Neoplan på busssidan. Detta gör att vi kan teckna MAN Total med våra kunder, alltså fullständigt reparationsavtal. Våra största tillgångar är en omvittnat bra kvalitet, samt erkänt låga driftskostnader.

Finns det några drömmars mål för MAN:s verksamhet i Sverige:

-Till en början ska vi som sagt konsolidera oss kring våra sex procent, men det är klart att vi siktar på en andel på 8 och kanske till och med tio procent. För att driva en lönsam butik i Sverige bedömer vi att en rimlig nivå att ligga på är kring just 8-10 procent.