Bra lagändring om trängselskatt

Ända sedan trängselskatten och trängselavgifter infördes i Sverige har Sveriges Åkeriföretag haft synpunkter på det faktum att avgifterna endast gäller svenskregistrerade fordon.

Nu kommer ett förslag att även utlandsregistrerade fordon ska betala.

- Vi välkomnar den lagändring, som sent omsider, ska träda i kraft den 1 januari år 2015. Det är anmärkningsvärt att det dröjt så länge innan en konkurrensneutral trängselskatt/avgift införts. Detta har vi kritiserat under lång tid, men gläds åt att vårt arbete nu burit frukt, säger Rickard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress