Bonus-malus bromsar förnyelsen

BIL Sweden har tagit del av regeringens förslag till ett nytt Bonus-malussystem för lätta fordon via en debattartikel i Svenska Dagbladet, den 3 september. Hur ett Bonus-malussystem ska utformas har sedan länge varit uppe till diskussion och de tidigare förslagen har fått mycket kritik. Nu lägger man fram ett tredje förslag i syfte att premiera bilar med låga utsläpp och straffa bilar med höga utsläpp.

Våra omedelbara reaktioner på artikeln är följande: Regeringen har gjort vissa justeringar som är bra, men tyvärr inte tagit hänsyn till BIL Swedens kritik när det gäller utformningen av den förhöjda malusen för nya fordon under de tre första åren, att systemet inte tar hänsyn till energieffektivisering och transportnyttan.

En förhöjd malus de tre första åren hämmar förnyelsen

– Tyvärr har regeringen inte tagit hänsyn till kritiken när det gäller utformningen av malusdelen. Vi har varit kritiska till att malusen förhöjs under de tre första åren och har istället föreslagit att malusen tas ut på fem år eller fler. Fordon som har en förhöjd fordonsskatt de tre första åren kan bli relativt sett attraktiva efter tre år när fordonsskatten blir lägre. Denna märkliga treårsmodell riskerar att förnyelsen av fordonsparken dämpas vilket är kontraproduktivt, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress