Berco har löst ett stort problem

För att effektivisera underhållet på entreprenadmaskinerna i den nyöppnade gruvan i Kaunisvaara, valde PON att i samarbete med Berco utveckla ett lastbilsburet serviceskåp. I skåpet finns pumputrustning för både byte av oljor samt för smörjning av maskinerna. Dessutom har man ett uppvärmt utrymme med arbetsbänk för mindre reparationsarbeten.

Serviceskåpet är specialtillverkad av Berco, med isolerade väggar liknande de i en kyltransportbil. I stället för kyla garanterar ett värmeaggregat att olja och fetter kan pumpas även vintertid. Skåpet är uppdelat i tre sektioner med verkstadsbänk, kompressor och olika slangvindor i den främsta, oljecisterner i den mellersta och fettat i den bakre sektionen.

Oljecisternerna kan hanteras med hjullastare från de båda öppningsbara långsidorna och fettfaten genom den öppningsbara baksidan. Skåpet är också konstruerat med spillbaljor, för att inte olja skall kunna hamna på marken.

På bilden ser vi det lastbilsburna skåpet som är ett måste när man servar stora maskiner som till exempel Cat 6060 med en vikt på dryga 600 ton och en topp fart på runt en kilometer i timmen.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress