Bättre koll på bränslet

Har du kontroll på firmans bränsleförbrukning? JB Mark & Bygg i Stockholm har full kontroll över utgiftsposten efter att ha börjat använda SmartDok.

JB Mark & Bygg är ett företag med många järn i elden. Med många projekt igång samtidigt på olika platser är det väldigt viktigt att ha koll på personalen, timmarna och förbrukningen. Du kan lita på att genom att anlita JB Mark & Bygg använder du dig av ett företag med kontroll på utgifterna, och således väntar inga överraskningar på fakturan.

– Kvalitet i arbetet är det viktigaste för oss. Ett bra utfört projekt är ett projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till vilket pris det skall göras. Vi jobbar alltid med skriftliga avtal, säger Jimmy Borgh i JB Mark & Bygg.

För att kunna leva upp till sina egna mål var Jimmy Borgh tvungen att göra något för att få en förbättrad översikt över personal och förbrukning.

– Innan vi tog i bruk SmartDok hankade vi oss fram med långsamma mer manuella system, säger han.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress