Bättre koll på batteristatus

KTH-forskare har utvecklat en metod för att ta reda på hur elbilsbatterier mår. Metoden ersätter dyra och komplicerade labbtester av batterierna då den kan bäddas in i en mobilapp. Den visar bland annat körsträcka per laddning för elbilsbatterier, och kan vara ett stöd för de som ska köpa en begagnad elbil.

– Fram till idag har man vetat väldigt lite om batteriets hälsotillstånd så länge man inte plockat ut det ur elbilen och gjort ett labbtest, säger Verena Klass, forskare och doktorand i elektrokemi på KTH.

Eftersom batterier i laddfordon utsätts för stora påfrestningar är de ofta överdimensionerade - som en säkerhetsåtgärd. Det kan dessutom finnas begränsningar inom vilka ström- och spänningsintervaller som batterierna får lov att användas. Biltillverkare kan justera ner dessa, för att vara på den säkra sidan och därmed undvika batterihaverier. Dessutom kan biltillverkarnas använda förenklade modeller som påverka batteriets prestanda negativt och gör att bilen tappar effekt.

Med löpande information om batteriets hälsostatus skulle användningen kunna anpassas bättre och bli både säkrare och effektivare.

– Om man hela tiden vet hur batterier mår kan ström- och spänningsområdena anpassas efter detta, och då kan batteriet användas optimalt. Det ger elbilen bättre räckvidd, och elmotorn mer effekt. Variationer mellan enskilda elbilsbatterier kan också finnas, trots att det är samma batteri i grunden med samma specifikation. Även här kan metoden vara till nytta, säger Verena Klass, se bilden.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress