Avtal för åkerier och terminaler

Den 9 maj träffades överenskommelse om ett nytt Transportavtal gällande från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020. Avtalet följer det etablerade märket på arbetsmarknaden och ger 6,5 procents lönehöjning under avtalsperioden.

Avtalet omfattar ca 45 000 arbetstagare. Båda parter har rätt att senast den 30 september 2018 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2019.

– Vi är glada att ha träffat ett avtal som ligger i linje med märket och att företagen har förutsättningarna klara under en lång period säger Mattias Dahl, VD på Transportföretagen och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress