Det är uppror bland åkare i Motala, Mjölby och Vadstena. Nu drabbas de dagligen av dryga broavgifter. Samtidigt som utländska chaufförer slipper att betala. Ingemar Resare basar för Sveriges Åkeriföretag, region Öst. Han är tveksam till avgiftens storlek, 100 kronor per lastbil står det i det avtal som skrevs med Trafikverket för fyra år sedan.

- Jag har försökt bena ut hur det blir med det men inte fått några klara besked.

Han ser för och nackdelar med bron:

- Bra att bron byggts så att framkomligheten ökar. Men det är förstås inte så positivt med en avgift. Om den sänks, så kanske kostnaden kan bli försumlig i förhållande till att man väljer en annan väg.

Resare är inte främmande för att det i förlängningen även kommer att bli vägavgifter, för att finsiera stora vägbyggen, i framtiden.

Niclas Östlund, vd Motala Frakt:

- För att vara realist: Vi kommer inte undan. Men som vanligt tycks utländska lastbilar slippa betala. Det borde förstås vara lika för alla. Hela frågan fallerar på detta.

”Brist i betalsystemet”

Att utländska bilar slipper betala bekräftas av Ingemar Frej, regionchef vid Trafikverket. Det blir alltså som i Stockholm och Göteborg – utländska åkares fordon kommer inte att registreras och kommer därför att dra konkurrensfördelar. Kraftiga sådana i Motala.

Fredrik Oinas är åkare och har tre bilar:

- Vi kör mycket grus åt Vadstenahållet. Det kan bli att vi måste passera bron åtta gånger om dagen.

Han har varit motståndare till broavgift redan från början, av samma skäl som andra åkare: Branschen betalar redan mycket i vägskatt och andra avgifter.

- Otroligt, det har jag sagt från det att bron skulle byggas. Vi tvingas välja bron eftersom framkomligheten i centrum kommer att begränsas.

”Vi tar smällen”

Att ta en omväg är egentligen helt uteslutet:

- Priserna är pressade och kunden är inte intresserad av att jag tar en omväg, säger Fredrik Oinas.

Anders Karlsson, Skrot-Anders:

- Mina sju bilar måste passera bron varje dag. Själv måste jag även ta den vägen hem till Dynudden. Det kommer att bli många tusenlappar i månaden. Bron är bra men avgifterna en förbannelse, något vi yrkeschaufförer snackar om varje gång vi träffas. Ska det vara så här, så kommer åkare att söka sig till exempelvis Mjölby. Motalas meritlista för att behålla jobben imponerar inte.