Den processen har nu gått in i ett nytt skede, vilket ger honom tiden och möjligheten att återta den operativa ledningen av ExTe. Kjell Jonsson ersätter därmed med omedelbar verkan Mats Karlsson som varit VD för ExTe sedan 2011.