Återtar operativ ledning för ExTe

ExTe Fabriks AB i Färila ingår i Extendokoncernen. Koncernchef tillika koncernens ägare är Kjell Jonsson. Kjell Jonsson var till för knappt sex år sedan även VD i ExTe men har de senaste åren, som koncernchef, haft fullt fokus på Extendokoncernens internationella etablering.

Den processen har nu gått in i ett nytt skede, vilket ger honom tiden och möjligheten att återta den operativa ledningen av ExTe. Kjell Jonsson ersätter därmed med omedelbar verkan Mats Karlsson som varit VD för ExTe sedan 2011.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress