• Cathrine Bäck, vd PlastoMer Sweden AB, med den produkt som privatkunder kommer i kontakt med: bilmattor med höga kanter.
  • Benny Holm vid den maskin som varmpräglar reklam på fullbreddsskydd till lastbilar.
  • ABB-roboten ultraljudssvetsar PlastoMers patenterade stänkskyddssystem. Foto: Björn Wanhatalo
  • PlastoMer har cirka 90 procent av den svenska lastbilsmarknaden när det gäller stänkskydd.

Är ledande på stänkskydd

I Västervik ligger PlastoMer Sweden AB sedan 1995. Ett företag som Jan Stenlund startade 1982 med inriktningen reklamtryck på stänkskydd till lastbilar. Sedan dess har utbud och tillverkningsmetoder växt och utvecklats.

PlastoMer tillverkar i huvudsak exteriöra plastdetaljer till bilar och lastbilar. På lastbilssidan handlar det bland annat om formsprutade stänkskydd och fullbreddsskydd.

– Vi har även stänkskärmar och andra tillbehör, men dessa tillverkar vi inte själva, säger vd Cathrine Bäck till Åkeri & Transport.

– Däremot har vi sedan 2005 patent på ett antispraysystem för stänkskydd och stänkskärmar. Vi har även utvecklat kundanpassade paketlösningar.

Formsprutade mattor

De flesta av PlastoMers produkter kommer privatkunder aldrig i kontakt med. Men det finns ett undantag: Rensi bilmattor. Formsprutade plastmattor med höga kanter som tillverkas för bland annat den svenska, finska, norska och tyska eftermarknaden. I ett hundratal modeller.

– Vi har även bagagemattor i sortimentet, de tillverkas dock av ett annat företag.

– I fortsättningen vill vi fortsätta utvecklingen av våra egna produkter, och vår webbutik, säger Cathrine Bäck.

Per Sandén AB gick in som huvudägare i PlastoMer Sweden AB 1992. Cathrine Bäck började i bolaget 1993. Sedan 2006 är hon vd.

PlastoMer har ett tjugotal anställda, där tillverkningssidan på cirka 15 personer arbetar tvåskift. Årsomsättningen har legat stadigt på 30-32 miljoner kronor de senaste tio åren.

Cathrine Bäck säger att om företaget ska hitta nya kunder kommer det vara inom exportmarknaden.

– I Sverige är det svårt att växa mer eftersom vi har cirka 90 procent av den svenska lastbilsmarknaden.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress