Av Janne Petersson

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), har tillsammans med DRF (Däckspecialisternas Riksförbund) och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) gjort en kunskapssammanställning om trafiksäkerhetsaspekter av däck, hjul och nav. Kunskapsöversikten överlämnades under hösten 2012 till Trafikverket.

Brister vid montering

Enligt kunskapsöversikten är det bristfällig montering som leder till att hjul lossnar på tunga fordon. Felaktigt åtdragningsmoment utpekas som den vanligaste orsaken. För löst åtdragningsmoment kan leda till att muttrarna börjar lossna vid belastning, med följden att hjulet sedan lossnar. För hårt åtdragningsmoment kan leda till att pinnbultarna dras över sin sträckgräns. Det kan dels leda till att trycket mot trumman blir för löst, dels att pinnbultarna går av.

En annan ganska vanlig orsak, menar VTI, är att det vid montering finns smuts och lös färg på anliggningsytor på nav och fälg. Bristfällig efterdragning kan också orsaka att hjulen lossnar. I kunskapsöversikten framhålls att det behövs ökat underhåll och noggrannare montering. Den nämner också att det finns produkter som minskar risken för lossnande lastbilshjul.

– Min slutsats är att det är svårt att helt skydda sig mot hjultapp. Hjulen kan lossna även om allt gjorts rätt. Jag tror att säkerhetsprodukter som speciella låsbrickor eller andra produkter som säkrar muttrarna är bra lösningar. Det finns flera varianter och olika leverantörer, säger Mattias Hjort, forskare i fordonsteknik vid VTI.

Att muttrarna sitter kvar är förstås en grundförutsättning, men hjul kan även tappas av andra orsaker. Hjullager som skär kan leda till att även nav och trumma lossnar. Det kan i sin tur vara en följd av att bromsarna legat på och orsakat värmebildning som gjort att hjullagret förlorat sitt fett.

Daglig tillsyn

Mekanikerna på Arver Lastbilar i Köping framhåller betydelsen av rätt montering, efterdragning och daglig tillsyn. Monteringen förefaller vara den säkraste delen av kedjan, i varje fall så länge den sker på verkstad. Ett hjulbyte utmed vägarna ger inte lika optimala förutsättningar.

– Som väl är händer det inte så ofta att vi får in bilar eller släp som tappat hjul, men när det sker är det vanligast med släp, konstaterar Per Ahlström och Frank Johansson.

– Det hänger förstås samman med att det kan hända mer med släpet utan att föraren märker något under färd. Just därför är det så viktigt att föraren gör dagliga kontroller.

Sitter alla muttrar kvar? Ser det riktigt ut vid styrklackarna? Rinner det rostvatten från muttrarna? Är det värmebildning i däck och nav?

– Det räcker inte med att sparka på däcken. Föraren måste vara observant, både före och under körning, säger Per Ahlström.

Torbjörn Karlsson, också på Arver Lastbilar i Köping, inflikar att riskerna ökar då det är stora temperaturskillnader.

– Det gäller också att ha koll på underhållet av både bromsar och lager, säger han.

Vid montage av däck ska det vara rent och snyggt mellan fälgar och nav. Och det lönar sig att smörja pinnbult, mutter och mutterkrona. Det bidrar effektivt till att åtdragningsmomentet blir korrekt.

– Det största viktigaste är att åkerierna inte slarvar med efterdragningen, poängterar Torbjörn Karlsson.

Säkrar muttrarna

Ett av företagen som säljer låsbrickor och andra produkter för låsning av hjulmuttrarna är Safety Seal Europe AB. Där ser Sven Möller inget motsatsförhållande mellan efterdragning och att använda låsbrickor.

– Åkerier med bra rutiner för efterdragning slår på låsbrickorna när efterdragningen är gjord. För dessa fungerar låsbrickorna som ett kvitto på utförd åtgärd. Har man inte sådana rutiner så ska låsbrickorna dit direkt, säger han.

Även Sven Möller lyfter vikten av korrekt montering, med rena ytor och välsmorda pinnbultar och muttrar. Även ordningen för dragningen av muttrarna är viktig.

– Dra alltid muttern klockan 6 först. Det gör det lättare att få fälgen att ligga an ordentligt mot navet. De flesta gör tvärtom – de börjar med muttern högst upp, säger Sven Möller.

Jobbar för kunskap

Lasse Dahlqvist, ansvarig för miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet inom Vianor, sitter i styrelsen för DRF – en branschförening som kontinuerligt jobbat för att öka kunskaperna om både däck och hjul. Det var på DRF:s initiativ som kunskapssammanställningen gjordes 2012. DRF har, tillsammans med TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, tagit fram Däckskolan 1 och 2 för den egna branschen och det är tack vare branschföreningen som det nu finns en godkänd gymnasiekurs i hjulutrustningsteknik tillgänglig för alla som utbildar sig inom fordonsprogrammet.

Lasse Dahlqvist tycker det är viktigt att hålla isär begreppen i diskussioner och debatt. Däck är ju inte detsamma som hjul och hjul är så mycket mer än däck. Lasse Dahlqvist understryker att alla aktörer måste göra sitt för att bidra till säkra hjul.

– Det finns naturligtvis mer att göra inom alla områden, men framför allt måste åkerierna bli bättre med tillsyn före körning. Där slarvas det mycket idag. Det är också en följd av att det är pressat i branschen, både tidsmässigt och ekonomiskt. En del hamnar mellan stolarna. Ofta är det fyra, fem chaufförer till varje bil. När det gäller släpen är ofta ännu fler inblandade.

– Alla risker ökar med press och stress. Det enda som kan motverka detta är kunskap. Med rätt kunskap är det lättare att skapa och efterleva rutiner. Får vi chaufförerna att gå runt sitt ekipage vid varje rast så vinner vi mycket – i både säkerhet och hälsa.

Joachim Hedlund, chaufför på Söders Bil & Maskin i Kungsör, instämmer. På morgonen går han en inspektionsrunda runt ekipaget före avfärd. Sedan blir det ytterligare ett par rundor under dagen.

– Jag passar på när det blir tillfälle, exempelvis när jag tankar eller väntar på att få lastat. Likaså vid dagens pauser. Dessutom blir det bli ett varv runt bil och släp på kvällen för att se att allt är som det ska, säger han.