Annons

Åkeri & Transport

Arkivet

Arkiv

Generationsskifte hos familjen Huddig

Generationsskifte hos familjen Huddig

Bättre sikt, väsentligt snabbare styrsystem och en ny stor display. Lägg därtill en ny steg IV-motor och ett nytt efterbehandlingssystem, som ger mindre utsläpp och lägre bränsleförbrukning. Det är en del av nyheterna i nya generationens grävlastare 1260D från Huddig.

Ny generation V8 från Scania

Ny generation V8 från Scania

Scania fortsätter att surfa på framgångsvågen med sin nya generation lastbilar, som introducerades i augusti i Paris för ett år sedan.
Nu kommer nya motorer, åttor i lagom vinkel förstås, och lika säkert med senaste Euro 6-reningen.
De lanseras i tre effektnivåer. Och företaget garanterar att det mesta är nytt. Men den unika Scania-känslan finns kvar i säkert behåll.

Expanderar inom transporter

Programvaruföretaget Hogia växer stadigt och satsar nu på ett nytt affärsområde, Hogia Transport Systems. Här samlas alla verksamheter som idag jobbar med transportbranschen. Företaget räknar med en tillväxt om 35 procent fram till år 2020 inom det nya affärsområdet.

Framtiden för Reno Norden är mycket oviss

Framtiden för Reno Norden är mycket oviss

Det var några dagar in på juli som det började lukta illa på Stockholms gator. Ett 50-tal sophämtare från Reno Norden slutade att hämta soporna, de valde istället att gå ut i vild strejk. Sophämtarna var långt ifrån nöjde med främst två saker, nämligen den så kallade nyckelhanteringen, där uppdragsgivaren Stockholms stad kräver att alla nycklar som märkas och katalogiseras.
Vidare var sophämtarna missnöjda med att arbetsgivaren aviserat förändrade bonusvillkor, vilket i praktiken skulle innebära sänkt lön.

Ntex satsar på 200 nya trailers

För att bli en ännu vassare transportör satsar Ntex på nya trailers. Dessutom har företaget installerat GPS i hela fordonsflottan. Nu kan trafikledarna se alla trailers position i realtid, vilket gör det lättare att planera in nya bokningar.

Markus husvill av bränder

Markus husvill av bränder

Ytterligare två anlagda bränder som drabbat åkerier har inträffat. Nu i Halland. Markus Josefsson, vd för Falkenbergs Transport, har drabbats två gånger – med bara en veckas mellanrum.
– Andra gången trodde jag att min kompis skojade när han ringde mig strax före midnatt, säger han till vår tidning.

Chocken har just släppt sitt grepp

Chocken har just släppt sitt grepp

En hög med gammal betong och några eldhärjade lastbilar. Det är allt som är kvar på tomten där Sigurd Anderssons i Falkenberg i decennier drivit åkeri, terminal och lagerverksamhet. Lokalerna förstördes i en häftig brand som av allt att döma var anlagd.
– Jag ska igång igen, säger Torbjörn Andersson, vd.

Ledare nr 5 2017

Allt medan stanken från ohämtade sopor i Stockholm, sakta skiftar mot den sedvanliga läckrare doften i storstaden – nämligen diesel och avgaser, avgörs förbränningsmotorns framtid innanför lykta dörrar i Stuttgart.Det är den tyska bilindustrin som står inför...

Volvo hyllar sina rullande slitvargar

Volvo hyllar sina rullande slitvargar

Lastbilar lever ett hårt liv i ur och skur för att troget leverera varje dag, år efter år. Volvo Lastvagnar har instiftat Volvo Trucks High Mileage Award för att hylla de Volvolastbilar som rullat längst – minst 150 000 mil.

Allt fler som flyger och far

Allt fler som flyger och far

Passagerarantalet fortsätter att öka på Swedavias flygplatser. Under april månad reste 3 413 000 passagerare till eller från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med sju procent jämfört med föregående år.