Annons

Åkeri & Transport

Arkivet

Arkiv

Skapar nytt affärsområde

AkkaFrakt förvärvar delar av återvinningsföretaget R. Altenstam AB i Malmö. Genom att köpa återvinningsverksamheten inom industri- och byggavfall skapar AkkaFrak det nya affärsområdet Recycling.

Tryggad elförsörjning i södra Sverige

Sydvästlänken är ett stort projekt för att trygga elförsörjningen i stora delar av Sverige. Skanska och Schakt & Transport har ansvar för sträckan Värnamo till Lyby, totalt ca 18,5 mil.

Struntar i cykelhjälmen

Cyklisterna är idag den mest utsatta trafikantgruppen. Det blir allt säkrare att vara bilist i Sverige. Mycket beroende på så kallade 2+1 vägar med mittseparering och en allt intensivare utveckling av säkrare bilar.

Mässa för ökad effektivitet

Mässa för ökad effektivitet

”Påbyggnadens utformning har en avgörande betydelse för en lastbils funktionalitet och därmed för åkarens lönsamhet. Äntligen har vi fått en mässa som fokuserar enbart på de viktiga påbyggnaderna”, berättar Torbjörn Eriksson, ordförande i Lastfordonsgruppen som arrangerar Påbyggnad 2013.

Provkörning av en ”ny” Axor – i indisk upplaga

Provkörning av en ”ny” Axor – i indisk upplaga

Är det möjligtvis någon som saknar Mercedes-Benz Axor?
Knappast, men trots det hade Åkeri & Transport nyligen tillfälle att testköra en helt ny version av den solida lastbilen. Nämligen en Bharat Benz avsedd för den indiska marknaden.

Oseriöst nyttjande av garanti

Oseriöst nyttjande av garanti

I stora delar av landet garanteras bärgningsföretag betalning, förutsatt att uppdragen begärts via larmcentral av antingen polis, Räddningstjänsten eller Trafikverket. Betalningen garanteras av Trafikförsäkringsföreningen, som i sin tur driver in fordran från bilens försäkringsbolag eller ägare.
Det underlättar för bärgningsföretagen, som trots påminnelser inte får betalt. Samtidigt innebär det att svenska fordonsägare, via sina försäkringsbolag, får betala när utländska åkerier inte gör rätt för sig.

TCT i Trelleborg utökar verksamheten

TCT har under 18 år framgångsrikt bedrivit verksamhet med företrädesvis internationella transporter till Västeuropa och containertrafik till och från Asien. Omsättningen ligger idag på cirka 55 miljoner kronor.

Hamn- och stuveriavtalet i land

Förhandlingarna mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet gällande Hamn- och Stuveriavtalet inleddes igår. Den 28 augusti kom parterna överens om ett nytt avtal på 31 månader.

Försök med elvägar för tunga fordon

Tunga fordon står för en inte obetydlig del av transportsystemets energianvändning och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Ett försök med elvägar kommer därför att genomföras i Sverige.

Högre kapacitet över 25,25 meter och 60 ton

En av samhällets utmaningar är att klara av ett allt större behov av godstransporter till låga kostnader och samtidigt minska negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet. Nordiskt Vägforum, NVF, ger nu ut en rapport i ämnet. Rapporten sammanfattar ett seminarium om Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet och är sammanställd av Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag och Johan Granlund, Vectura Sverige.