• Tomas Carlsson har bra erfarenheter av larmade transporter.
  • Det ständiga dilemmat är vem som ska betala. David Axelsson, Länsförsäkringar, får dålig respons när han försöker på en åkare att investera mellan 5 000 och 15 000 för ett larm.

”Rena stiltjen när det gäller säkerheten”

Larmet gör att åkeriet sluppit påhälsning

Aron Carlssons Åkeri i Norrköping tröttnade på alla stölder och ställde upp när försäkringsbolaget ville att företaget skulle testa ett larm. <->- På mindre än en vecka upphörde alla angrepp. Sedan dess har vi sluppit påhälsning av tjuvar, säger Tomas Carlsson, vd.

Tomas Carlsson anser att alla borde göra samma sak:

- Tyvärr råder det stiltje i våra led när det gäller aktiviteten i säkerhetsfrågor. Något måste göras, det är alldeles för lätt för buset att komma åt grejerna.

Hans åkeri har 24 bilar och hade problem med stölder i framför allt Göteborg, nära Stigs Center, men även i Skåne.

- Vi hade påhälsning i stort sett varje natt, trots att det var på inhägnat område. Vi och försäkringsbolaget köpte varsitt ett larm, portabla, och vi har tillgång till båda, inköpta av Datachassi.

Några ekonomiska möjligheter att sätta larm på alla bilar finns inte.

Vem pröjsar?

- Det kostar, ingen kund vill betala ett påslag för sitt eget gods, så den kostnaden får man stå för själv, säger Carlsson.

Han är nöjd med testet:

- Det har fungerat ypperligt bra. Våra bilar lämnades i fred på mindre än en vecka, det var väl den tid det tog innan olika grupperingar fick klart för sig att vi skyddat oss.

Larmet är enkelt. En box läggs in i lastutrymmet och aktiveras via mobilen. Antingen till någon på företaget eller till ett vaktbolag.

- Det kan fjärrmanövreras. Om en chaufför glömt av sig så kan jag sätta på larmet där jag befinner mig. Stänga av också.

Förutom pengar så anser Tomas Carlsson att det inte krävs så mycket. Han säger att det oftast inte transporteras stöldbegärligt gods på åkeriets bilar.

- Därför har vi inte larm i alla bilar. Men om vi har en riktigt väldigt värdefull och tung last, så placerar vi larmet i hytten, inte i lastutrymmet. Så att de inte kan stjäla hela bilen.

Sänker kostnaderna

David Axelsson, Länsförsäkringar i Göteborg, arbetar skadeförebyggande för yrkestrafiken, åkerier och entreprenadföretag:

- Det är viktigt för oss att försöka påverka den här frågan. Stölderna kostar pengar för oss och angreppen innebär problem för våra kunder. Deras respons är svag. Men vi har sett exempel på när elektroniska stöldskydd fungerat och har därför rekommenderat produkterna, spårsändare och larm.

Axelsson säger att försäkringstagarna är intresserade, i varierande grad.

- Vissa vill ha koll på vad som finns. De flesta åkarna tycker inte att problemet är så stort. Oftast är det så att det är de som nyligen drabbats av stöld är enklast att motivera.

Länsförsäkringar har gjort kampanjer med erbjudande om att köpa sådana här produkter. Då bifogas hårdfakta om hur det ser ut i området.

- Vi har brottsstatistik ner på lokal nivå. Vi vet var och när stölderna sker. Den informationen går vi ut med, ibland har vi tagit fram ett specialpris men det är svårt få napp. Det går trögt.

Svarsfrekvensen är låg.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress