Information

Utgives av:
Mediagruppen Swepress Media AB

Produktion/produktionsadress:
Åkeri & Transport
Stångågatan 46
598 80 Vimmerby

Besöksadress och telefonnummer:
Stångågatan 46
598 80 Vimmerby
0492-16 000, telefax 0492-101 02

Ansvarig utgivare:
Bengt Ingemarsson, 0492-160 00
bengt.ingemarsson@swepress.se

Chefredaktör:
Alf Wesik, 0492-16 132
wesik@swepress.se

TS-kontrollerad upplaga: 
24 600 ex.

Tryck:
V-TAB Vimmerby

Distribueras till:
Åkerier, entreprenadmaskinsägare, budfirmor, spedition/lastbilscentraler, Mark- och anläggningsentreprenörer, skogsmaskinsentreprenörer samt uthyrningsföretag, lastbils-/husvagnsförsäljare, däck-/serviceverkstäder, inköpschefer i de 1000 största företagen i Sverige, hamnföretag, trafikverkets kontor, park- och fritidschefer.

Fasta medarbetare:
Clas-Göran Sandblom, Ivan Stjernqvist (Danmark), Janne Pettersson, Angelica Nilsson

Redaktionsråd:
Alf Wesik, Bengt Ingemarsson, Bo Präntare

Tidningar inom mediagruppen Swepress